Més de 900 alumnes d'11 centres de Secundària de Mallorca han participat en el projecte What's up!

Més de 900 alumnes i 100 docents de tercer curs d'ESO d'onze instituts i centres de Secundària de Mallorca han participat aquest curs 2018-2019 en el projecte What's up! Com vas de salut mental? d'Obertament Balears - 3 Salut Mental i l'han avaluat de forma molt positiva: amb una millora del coneixement de la salut mental i de la identificació de situacions d'estigma i discriminació.

What’s up! Com vas de salut mental? és un projecte de sensibilització de la salut mental en l'àmbit educatiu que ja fa uns anys l'organització Obertament du a terme a Catalunya i des del curs 2018-2019 s'ha implementat a Mallorca. Aquest projecte el desenvolupa a les Illes 3 Salut mental, a través del programa Obertament Balears, específicament dirigit a combatre l'estigma per raons de salut mental. El projecte s'ha duit a terme aquest curs amb les aportacions de la Fundació Barceló i l'Obra Social "la Caixa" i ha comptat amb el suport en l'adaptació del material i seguiment de les conselleries d'Educació i de Salut (Oficina de Salut Mental).

Una de les principals característiques del disseny del projecte és que està emmarcat dins de l’actual ordenació curricular de tercer de Secundària. Així doncs, ofereix propostes competencials i avaluables. Per aquesta raó, el treball d’aquestes propostes didàctiques compleix amb el currículum actual tant en el seu plantejament com en els continguts i la metodologia. Es tracta de parlar de salut mental dintre dels centres educatius, sobretot si es té en compte que la meitat dels trastorns mentals sorgeixen al voltant dels 14 anys, tot i que la majoria no es detecten ni es tracten, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

La por a què diran, de ser jutjat i estigmatitzat s’ha traslladat als joves que, en desconèixer la importància de la salut mental, sovint amaguen el seu problema de salut i arriben tard (o no arriben) als serveis d’atenció especialitzats. Com a conseqüència d’aquesta falta d’atenció mèdica i tractament, el problema de salut mental minva la qualitat de vida d’aquests joves fins al punt que: baixa el seu rendiment escolar; condiciona les seves relacions socials; es fa crònica la situació i, en casos extrems, pot arribar al suïcidi.

Amb el projecte What's up! Com vas de salut mental?, més de cent professors han treballat dins l’aula a 40 cursos de tercer d'ESO d'onze instituts a partir d’unitats didàctiques en àrees com Biologia, llengua estrangera, llengua catalana, Matemàtiques, Educació física, Cultura i valors ètics o Tutoria. Aquesta feina ha conclòs amb la visita d’un activista: una persona que ha explicat el seu testimoni de com ha viscut l’experiència de viure un trastorn de salut mental durant l’adolescència / joventut.

Deu dels onze centres participants ja han avaluat el projecte amb aquests resultats:

  • El 90 % dels centres considera que l'alumnat ha millorat el coneixement en salut mental.
  • El 80 % dels centres considera que s'han creat espais perquè els joves parlin lliurement sobre salut mental.
  • El 100 % dels centres considera que el projecte promou l'esperit crític dels joves per identificar i reconèixer situacions d'estigma i discriminació cap a tot allò que envolta la salut mental.
  • El 90 % dels centres puntua la visita del testimoni a l'aula amb la màxima puntuació.
  • El 50 % de l'alumnat ha valorat la visita del testimoni a l'aula amb la màxima puntuació (5) i el 40 % amb la segona màxima puntuació (4).
  • El 70 % de l'equip directiu i docent ha valorat el projecte amb la màxima puntuació (5) i el 30 % amb la segona màxima puntuació (4).